Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Logopedie

Wat is het?

Letterlijk betekent logopedie “opvoeden tot het gesproken woord”. In de praktijk bekijken we dit echter veel ruimer dan enkel ingrijpen op vlak van communicatie. Er wordt gewerkt rond het gesproken en geschreven woord, in ruimere zin.

Zowel kinderen als tieners kunnen zich aanmelden voor een logopedisch onderzoek en het eventueel opstarten van therapie voor volgende problematieken: articulatieproblemen – vertraagde spraak- en taalontwikkeling – dysfasie – stemproblemen –  myofunctionele problemen – leesproblemen – spellingsproblemen – rekenmoeilijkheden – dysarthrie – afasie – dysfagie

Voor wie?

Kinderen met...

  • kinderen met articulatieproblemen
  • kinderen met vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  • kinderen met dysfasie
  • kinderen en volwassenen met stemproblemen
  • kinderen en volwassenen myofunctionele problemen
  • kinderen met leesproblemen
  • kinderen met spellingsproblemen
  • kinderen en jongeren met rekenmoeilijkheden

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24.

Voor logopedie werken wij momenteel samen met verschillende logopedisten in de regio. Contacteer ons gerust voor meer informatie, wij helpen jou graag verder.

Tarieven

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV.

Aanmelden voor Logopedie