Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Logopedie

Wat is het?

Als logopediste heb ik mijn hart verloren aan de behandeling van alle stoornissen die te maken hebben met communicatie. Letterlijk betekent logopedie “opvoeden tot het gesproken woord”. In de praktijk bekijken we dit echter veel ruimer dan enkel ingrijpen op vlak van communicatie. We hebben communicatie namelijk niet alleen nodig om onze gedachten te verwoorden en onze relaties met anderen te onderhouden, maar het draagt ook bij aan onze persoonlijkheid. Er wordt gewerkt rond het gesproken en geschreven woord, in ruimere zin. 

Het is mijn missie om via vertrouwen tussen cliënt en therapeut tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te komen. De nauwe samenwerking met andere disciplines (indien dit nodig is), vind ik hierbij erg belangrijk.

Zowel kinderen als tieners kunnen zich aanmelden voor een logopedisch onderzoek en het eventueel opstarten van therapie voor volgende problematieken: articulatieproblemen – vertraagde spraak- en taalontwikkeling – dysfasie – stemproblemen –  myofunctionele problemen – leesproblemen – spellingsproblemen – rekenmoeilijkheden – dysarthrie – afasie – dysfagie

Voor wie?

Zowel kinderen, adolescenten als volwassenen kunnen zich aanmelden voor een logopedisch onderzoek en het eventueel opstarten van therapie. Hieronder vindt u de doelgroepen terug:

 • personen met articulatieproblemen
 • kinderen met vertraagde spraak- en taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornis
 • kinderen met dysfasie
 • kinderen en volwassenen met stemproblemen
 • kinderen, jongeren en volwassenen met myofunctionele problemen
 • kinderen en jongeren met leesproblemen, dyslexie
 • kinderen en jongeren met spellingsproblemen, dysorthografie
 • kinderen en jongeren met rekenmoeilijkheden, dyscalculie
 • kinderen en jongeren met kinderafasie, dysartrie, dysfagie en/of spraakapraxie
 • volwassenen met neurogene communicatiestoornissen (afasie, dysartrie, spraakapraxie) en/of cognitieve stoornissen
 • volwassenen met slikproblemen, dysfagie

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24.

Voor logopedie werken wij momenteel samen met verschillende logopedisten in de regio. Contacteer ons gerust voor meer informatie, wij helpen jou graag verder.
Meer info: logopedist info

Tarieven

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV.

Aanmelden voor Logopedie