Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Psychologische begeleiding

Wat is counseling/ klinische orthopedagogiek?

Counseling helpt mensen met psychische klachten en problemen verder. Er wordt stilgestaan bij klachten en/of moeilijkheden. De therapeut helpt jou om oplossingen te zoeken, zodat je terug verder kan.

Wat is creatieve therapie?

‘Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar’ – Paul Klee

Creatieve therapie is een doe-therapie. Doen en ervaren staan centraal. In de meest bekende vormen van therapie wordt er voornamelijk gepraat. Niet iedereen kan echter verwoorden wat er in zich omgaat door uiteenlopende redenen.  Soms kan het eens deugd doen om niet te praten of na te denken maar actief aan de slag te gaan om tot inzicht en verandering te komen. Tijdens de sessies wordt er gewerkt met allerlei beeldend materiaal, beweging - en ademhalingsoefeningen. Je staat stil bij je eigen gevoelens, handelen en denken en gaat hiermee aan de slag. Via de creatieve therapie krijg je terug grip op je leven. In de therapie gaat het niet om het maken van iets moois maar om jouw proces en verhaal vorm te geven. Je hoeft helemaal geen kunstenaar te zijn! 

Voor wie?

Counseling/ klinische orthopedagogiek is er...

voor volwassenen...

 • die nood hebben aan ondersteuning bij neurologische of chronische aandoeningen, psychosomatische - en stressgerelateerde klachten
 • die nood hebben aan ondersteuning en behandeling bij rouwprocessen, diagnostiek, vermoeidheid, pijn, angsten, relatieproblemen, traumaverwerking, depressie, slaapproblemen en burn-out

voor kinderen en jongeren...

 • die nood hebben aan begeleiding om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken vb. rouw, verlies, echtscheiding
 • die begeleiding nodig hebben bij de sociaal-emotionele moeilijkheden ervaren vb. faalangst, laag zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, identiteitsvragen 
 • die begeleiding nodig hebben bij stress, slaapproblemen, angsten
 • die nood hebben aan psycho-educatie

Voor wie?

Creatieve therapie is er...

voor volwassenen...

 • met verlieservaringen
 • met neerslachtigheid, stress, depressie, burn-out,…
 • met vragen over zichzelf, die keuzes willen maken in het leven, die hun eigen weg durven volgen, die belemmeringen in het leven willen verhelpen,...
 • die terug in contact willen komen met wie je bent en wat je wil
 • met een laag zelfbeeld, onzekerheid, jouw talenten ontwikkelen
 • die nood hebben om eigen verhaal en thema’s creatief vorm geven

voor kinderen en jongeren...

 • die te maken krijgen met echtscheiding, verlieservaringen
 • die willen contact maken en emoties leren uiten
 • met laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, weerbaarheid, neerslachtigheid,…
 • die eigen kwaliteiten willen versterken
 • die vragen hebben over zichzelf, die keuzes willen maken,…
 • die hun verhaal creatief vorm willen geven, vorm willen geven aan wat nog geen woorden kent

voor gezinnen...

 • die samen als gezin terug op zoek gaan naar verbinding binnen het gezin
 • waarbij ouders willen versterken in hun ouderpositie

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24. We plannen een intakegesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Aanmelden voor Psychologische begeleiding